Jan Johansson Musik & Ljudproduktion

Jan Johansson Musik & Ljudproduktion drivs som en enskild firma av mig, Jan Johansson.


Verksamheten är uppdelad på flera områden såsom pianostämning, ljudteknik, musik/arrangering, undervisning och elektronik.


Nedan hittar du mer information om dessa områden.

 Om mig

Jag föddes 1969 och utbildade mig på 1980-talet till gymnasieingenjör inom elektronik. Därefter jobbade jag 10 år inom industrin med elektronisk service på SSAB i Oxelösund.


Parallellt med arbetet på SSAB drev jag en inspelningsstudio i Nyköping, City Sound Studio, samt arrangerade och komponerade musik till åtskilliga revyer i Tystberga och Nyköping.


Mellan åren 1999-2002 viderutbildade jag mig till ljudingenjör vid Musikhögskolan i Piteå, och passade samtidigt på att läsa en del extra kurser inom arrangering för bl.a Hans Hjortek.


Mina praktikperioder som ljudtekniker gjorde jag på Sveriges Television, Sveriges Radio samt Cutting Room i Stockholm, men jag har även sommarjobbat två somrar på Sveriges Radio Kalmar.


Åren 2003-2007 jobbade jag som lärare vid Musikhögskolan i Piteå och utbildade studenter inom ljudteknik och elektronik. Samtidigt läste jag själv pianostämning samt mekanikjustering av pianon och flyglar.


Sedan hösten 2007 jobbar jag med den enskilda firman Jan Johansson Musik & Ljudproduktion, där jag driver en varierad verksamhet inom områden så som pianostämning, elektronik, ljudteknik, undervisning och musik.

Pianostämning

Jag har tre års utbildning och mer än femton års erfarenhet  som pianostämmare och utför stämningar av pianon och flyglar åt privatpersoner, kyrkor och skolor.

Även mekanikjustering och reparationer vid behov.
Priser inklusive moms f o m 2024-01-01:


Stämning: 2000 kr

Inkluderar resa inom Nyköpings tätort.

Utanför Nyköping debiteras milersättning á 60kr/mil.

Mekanikjustering (timpris): 750 kr/tim

Jannes uppdragningspaket: 2300 kr

Inkluderar uppdragningar till rätt pitch och en vanlig stämning.

Jannes mekanikjusteringspaket: 2600 kr.

En mekanisk justering av de vanligaste delarna i en pianomekanik utföres samt en vanlig stämning av pianot. Mekanikjusteringen omfattar bl a justering av spelarluft, hammarnas träffpunkt mot strängen, utlösning och fångning, efter behov.


Jag har även en del reservdelar om mekaniken i ditt piano är trasig, likaså har jag strängar till diskanten (bassträngar specialbeställer jag).


Jag är upplärd att stämma hela pianot utan elektroniska hjälpmedel, men använder numera alltid ett stämprogram då det ger ett något jämnare resultat. Se nedan.Nedan följer lite mer information om hur det går till att stämma ett piano eller en flygel samt svar på en del vanliga frågor om pianostämning.

Frågor och svar om pianostämning

1. Hur ofta behöver jag stämma mitt piano?

För ett vanligt piano som står hemma räcker ofta en stämning per år om man inte har väldigt höga krav på perfekt stämning. Under året kommer pianot att stämma ur sig periodvis men kan mycket väl återhämta sig. Typiskt är att sen-sommaren innebär en stor förändring, inte bara för oss människor, utan även för ett piano. Då brukar det stämma sämre, men om man står ut med det brukar det komma tillbaka och kunna stämma ganska bra senare på hösten. Då är det bra att stämma pianot, för att bibehålla stabiliteten ett år till.

2. Vilken årstid ska jag låta stämma pianot?

Det är ofta bra att stämma pianot under senare delen av hösten då värmen inomhus kopplats på. Då är luften lite torrare och sensommarens fukt har torkat ut. Det går även bra att stämma instrumentet under våren, efter det att vinterns riktigt torra luft har ersatts av en något fuktigare vår-luft.

3. Hur lång tid tar en stämning?

Det är lite olika beroende på piano och vem som stämmer. När någon frågar mig brukar jag svara att det tar ungefär två timmar. Det gäller för en ren stämning utan andra jobb som t ex en trasslande mekanik eller om pianot är väldigt lågt (eller högt) i pitch (mer än 2Hz fel). I så fall måste en eller flera s.k. uppdragningar göras först för att komma i närheten av rätt tonhöjd.

 4. Hur går en stämning till?

Varje ton i ett piano består av en, två eller tre strängar beroende på vilken ton. För diskant och mellanregister gäller tre strängar, för bastonerna gäller en eller två strängar. Det första som jag gör efter att ha lyft av locket på pianot och provspelat lite för att kolla den nuvarande konditionen, är att sätta dit en temperaturfilt. Den har till uppgift att tillfälligt dämpa de yttre strängarna i det tresträngade koret, så att bara den mittersta strängen ljuder vid spel. Temperaturfilten monteras från e till Bb1, ungefär 1 1/2 oktav. Därefter stäms a1 mot stämgaffeln, ofta till 440Hz, sedan a i lilla oktaven till ren ton mot a1. Sedan görs en temperering av tonerna e till f1. Tempereringen utjämnar alla ”fel” som egentligen vår vanliga musikaliska skala innehåller, och innebär att kvinterna görs lite för ”små” medan kvarterna görs lite för ”stora”. Görs detta korrekt kommer stora terser att svänga fortare och fortare i ett jämnt mönster (tersprogression), som används för kontrollyssning under stämningen i denna oktav. När tempereringen är rätt stäms resten av pianot med rena oktaver uppåt och nedåt. En viss ”stretching” av oktaverna är dock nödvändig för att de översta tonerna inte ska uppfattas för låga samt de nedersta bastonerna inte ska upplevas för höga. Stretching till ren kvint brukar vara lagom. Avslutningsvis tas temperaturfilten bort och de mittersta koren stäms rena.

Om jag istället använder ett stämprogram behöver inte temperaturfilten användas eftersom instrumentet då stäms från bas till diskant med hjälp av en filtkil och en dämarpinne. Först måste programmet veta hur just det aktuella pianot låter och därför spelar man in en del toner i bas och mellanregister. Programmet använder sedan denna information till att beräkna en ideal stretching för just detta instrument. Därefter kan man stämma hela pianot med början i basen.

5. Kan alla pianon stämmas?

Alla pianon har stämnaglar som kan justeras, men det är olika hur bra de är och framförallt hur bra de sitter fast i stämstocken. Stämstocken är en tjock träbit som stämnaglarna är fästade vid, och om stämstocken är skadad kan vissa naglar sitta så löst att stämningen inte håller. Det märks ofta direkt vid en stämning. Det som går att göra i det läget är att prova att byta till en större stämnagel, men om det är stora sprickor hjälper inte det heller. Att byta stämstocken är ett stort och dyrbart ingrepp som knappast lönar sig i dagens utbud av begagnade pianon.

 6. Kan stämapparater användas vid stämningen av ett piano?

Nuförtiden finns stämapparater (program, appar) som klarar av att visa rätt tonhöjd för hela pianot med tillräcklig noggrannhet. Numera använder jag uteslutande ett sådant program, Cybertuner av Reyburn, som på ett förträffligt sätt visar rätt tonhöjd för varje ton. Först spelar man in ett visst antal toner, i detta fall alla A mellan A1 och A5, för att appen ska veta hur den ska göra stämkurvan. 
Därefter gör appen en beräkning av hur alla toner ska stämmas för att minimera antal svängningar för olika intervall som terser, kvarter, kvinter, rena tolvor (pure 12:s) mm.
Eftersom många av dessa intervall ligger långt utanför en oktav, som man klarar av att stämma för hand, blir resultatet väldigt jämnt och stabilt över hela instrumentets omfång.
Denna app är den som många av världens ledande pianostämmare numera använder, se bild till höger.

 7. Blir en stämning med stämapparat bättre än på gehör?

Både ja och nej.
Med en van pianostämmare blir resultatet knappast bättre med en stämapparat än utan, möjligen något jämnare. Det rör sig om små skillnader, och en del menar att det personliga en duktig  pianostämmare tillför inte kan göras av en maskin.

När det gäller väldigt ostämda instrument är det enligt min mening mycket enklare att uppnå ett bra slutresultat med t ex Cybertuner än genom att stämma akustiskt.
Detta beroende på att denna app har ett mycket bra sätt att bestämma och kompensera för denna ostämdhet, och kan stämma en ton lagom mycket för högt eller för lågt för att instrumentet ska hamna i precis rätt läge efter det att alla toner är stämda.

Man ska också komma ihåg att en stämapparat inte STÄMMER pianot utan bara visar rätt tonhöjd. En pianostämmare måste ändå stämma och sätta strängen på rätt sätt så stämningen håller så länge som möjligt.

Instrumentet som ska stämmas...

Temperaturfilten på plats

I basen finns bara två strängar per ton. Här används en kil för dämpning.

Hammare och dämmare i närbild.

Äldre hjälpmedel för att stämma ett piano

Nyare hjälpmedel för att stämma ett piano, Cybertuner av Reyburn

Elektronik

Jag reparerar och utför service på all sorts elektronik mot förfrågan. Förstärkare, mixerbord, batteriladdare för husbilar och husvagnar, ljuspaneler för reklam, minröjningssystem samt  ventilationsanläggningar inom jordbruket är bara några exempel på de olika uppdrag jag fått möjlighet att vara delaktig i.


Jag har tio års erfarenhet från industrin av reparation och service av bl a radiostyrningar, ljudutrustningar, TV-system och processdatorer.


Jag välkomnar nya uppdrag så tveka inte att höra av dig!


För mer information, se

www.elektronikreparationer.se

KORG Elpiano för reparation

Batteriladdare till husbil

Ljudteknik

Söker du en utbildad ljudtekniker som arbetat med direktsändningar och redigering inom Sveriges Radio, kört ljud åt teatrar och cabaréer samt PA-ljud för kändisar som t ex Anna Bergendahl, Lasse Holm, Babben Larsson, Roger Pontare, Rolf Wikström, Meta Roos och Svante Thuresson?


I så fall är du välkommen att kontakta mig för prisuppgift/offert.


Jag har tre års utbildning inom ljudteknik då jag läste till ljudingenjör på Musikhögskolan i Piteå. Under utbildningen praktiserade jag bl a hos Sveriges Radio, Sveriges Television samt Cutting Room i Stockholm.Musik

Jag spelar gärna cafémusik på din firmafest, vacker musik på ditt bröllop eller dragspel till din bryggdans.


Saknar du någonting musikaliskt på din fest, bröllop eller 50-årsskiva? Kontakta mig så ordnar vi det du söker!


Jag trakterar piano och dragspel.


Pris efter överenskommelse.


Jag har även utbildning och stor erfarenhet av att arrangera musik för små och stora orkestrar, alltifrån ett ensamt instrument, via revyorkestrar på tre till tio personer,  till stora schlagerorkestrar bestående av över trettio stämmor. Jag arrangerar mot beställning, gärna inom visa/pop/schlager/dansband.


Se partiturexempel här bredvid från SMASK, Sveriges Musik Akademikers Sång Kåntest, som jag medverkat i då jag läste på Musikhögskolan i Piteå.


”Ännu en gång” vann den lokala uttagningen av SMASK i Piteå 2006 och placerade sig tvåa i riksfinalen i Örebro samma år.Dragspel runt midsommarstången i Tystberga

Partiturexempel "Ännu en gång"